Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη του ΑΣΕΠ,( 10Κ/2018) για 118 μόνιμες προσλήψεις σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Από το σύνολο των θέσεων οι 74 αφορούν κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 33 Τεχνολογικής (ΤΕ) και οι 11 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, πρόκειται για νέες προσλήψεις που θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες σε μικρούς δήμους της χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και γεωγραφικής τους θέσης.

Υπήρξε σχετική δέσμευσή του υπουργού προς την ΚΕΔΕ, σε πρόσφατη συνάντησή τους. Πρόθεση του υπουργείου είναι οι περαιτέρω ενίσχυση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με προσωπικό για να καλυφθούν κενά που υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς.