Με τις από  14.06.18 και 06.07.18 εξώδικες δηλώσεις τους η Αιγαίον Όιλ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών και η Aegean Shipping Management S.A. καλούν τα «nea.gr» στη δημοσίευση του πιο κάτω κειμένου:

«Είναι αβάσιμος και οφείλεται σε πλάνη και εσφαλμένη πληροφόρηση ο ισχυρισμός που περιέχεται σε δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στις 11/06/2018 με τον τίτλο «Νέες αποκαλύψεις στην Aegean Marine Petroleum», ότι δήθεν είναι αδικαιολογήτως επωφελείς για την εταιρεία Αιγαίον Όιλ οι συμβάσεις με την Aegean Marine Petroleum και για την Aegean Shipping Management, που δεν ανήκει στον Δ. Μελισσανίδη, οι συμβάσεις και οι συναλλαγές της με την Aegean Marine Petroleum καθόσον αυτές εμπίπτουν στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.»

ΣΣ: Ο Δ. Μελισσανίδης ήταν ο ιδρυτής και ο κατά πλειοψηφία  βασικός μέτοχος, έως την αποχώρησή  του,  της Aegean Marine Petroleum Network.