Σε αναβάθμιση κατά τέσσερις θέσεις, και συγκεκριμένα στην κατηγορία Επενδυτικής Βαθμίδας, προχώρησε η Standard and Poor"s στο Καλυμμένο Ομόλογο τριετούς διάρκειας και ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τον Οκτώβριο 2017. Σύμφωνα με πηγές της χρηματαγοράς, η ένταξη στην κατηγορία Επενδυτικής Βαθμίδας για το ομόλογο της Εθνικής έχει κομβική σημασία καθώς πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης για ομόλογο ελληνικής τράπεζας.
Για τον λόγο αυτόν το συγκεκριμένο ομόλογο έχει και την υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση από όλα αντίστοιχα τα Καλυμμένα Ομόλογα που έχουν εκδοθεί από τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες και αποτελεί το μοναδικό τραπεζικό ομόλογο που εντάσσεται στην κατηγορία των επιλέξιμων ασφαλειών για τον μηχανισμό αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξασφαλίζοντας επιπλέον μηδενικό κόστος διακράτησης για τους ομολογιούχους και περαιτέρω θετική πορεία του στη δευτερογενή αγορά.
Με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη S&Ρ, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 6 Ιουλίου, το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται πλέον στη βαθμίδα ΒΒΒ-, υψηλότερα ακόμα και από την κατάταξη που έδωσε μετά το τελευταίο Eurogroup η S&P στην πιστοληπτική ικανότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μάλιστα, η αξιολόγηση αυτή δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη έκδοση ομολόγων της τράπεζας, αλλά και όποια άλλη έκδοση ομολόγων αποφασιστεί στο μέλλον, από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών 2.
Η αναβάθμιση αυτή εκτιμάται ότι έχει και ευρύτερα θετικές επιπτώσεις, καθώς θα διευκολύνει τις προσπάθειες και των υπόλοιπων εγχώριων συστημικών τραπεζών στην επιδίωξη ανάλογων ενεργειών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη συνολική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας της αγοράς, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς επισημαίνουν ότι η εξασφάλιση της Επενδυτικής Βαθμίδας για τις Καλυμμένες Ομολογίες του Προγράμματος 2 της Εθνικής αποτελεί «ορόσημο και για την αναμόρφωση της διαδικασίας εμπλοκής της Εθνικής Τράπεζας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ παράλληλα συνιστά ένα μεγάλο βήμα για την ποιοτική διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πηγές από την Εθνική Τράπεζα, η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την προσήλωση της Εθνικής Τράπεζας στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δανειακού της χαρτοφυλακίου, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία ευελιξία στην αξιοποίηση κάθε πηγής άντλησης ρευστότητας.