Ο δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Κηφισίας
με το κέντρο του Αμαρουσίου έχει εξελιχθεί σε έναν εμπορικό πόλο, που διαθέτει όμως και στέκια