«Στη βαλκανική αστυνομική λογοτεχνία η πολιτική δεν αποτελεί απλώς μια θεματική, αλλά έχει οργανικό ρόλο στην εξέλιξη και τη διαμόρφωσή της…» διαβάζουμε στον πρόλογο των επιμελητών Βασίλη Δανέλλη και Γιάννη Ράγκου στον τόμο «BalkaNoir» (Καστανιώτης), που περιέχει 21 διηγήματα συγγραφέων από επτά χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία. Και αλλού: «Ενα άλλο χαρακτηριστικό της βαλκανικής εκδοχής του αστυνομικού είναι ότι η διαφθορά δεν αποτελεί παρέκκλιση, αλλά δομικό συστατικό του συστήματος». Από την Ελλάδα έχουν επιλεγεί τρεις ιστορίες των Ανδρέα Αποστολίδη, Β. Δανέλλη και Γ. Ράγκου, ενώ την εισαγωγή για την ελληνική περίπτωση υπογράφει ο Φίλιππος Φιλίππου. Αντιστοίχως τις – κατατοπιστικές – εισαγωγές για τις άλλες χώρες υπογράφουν συγγραφείς ή καθηγητές.