Πέντε εταιρείες αναζητούν διοικητικό προσωπικό για τη στελέχωση των επιχειρήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να έχουν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικών και καλή γνώση Η/Υ. Θα συνεκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία. Ειδικότερα:
* Υπάλληλο εμπορικής διαχείρισης αναζητά εταιρεία με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικών και προϋπηρεσία τριών ετών σε καθήκοντα εμπορικής διαχείρισης, εξυπηρέτησης πελατών και λογιστηρίου. Απαιτείται άνετη χρήση προγραμμάτων ERP εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, κατά προτίμηση του Atlantis, πολύ καλή χρήση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel) και του Internet, καθώς και άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικό σημείωμα θα αποστέλλεται στο careers@peopleatwork-hellas.gr.
* Στέλεχος για το Τμήμα Διαγωνισμών / Εμπορικό Τμήμα αναζητά εταιρεία στις Αχαρνές.
Εκτός από το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 3 έτη αντίστοιχη προϋπηρεσία, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και άριστη γνώση Η/Υ. Θα συνεκτιμηθεί η πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ariti.gr.
* Sales & Marketing Director αναζητά η Afitis Boutique Hotel στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τουριστικής ή διοικητικής σχολής με 5ετή προϋπηρεσία.
Θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και μια ακόμη τουλάχιστον. Επίσης θα πρέπει να έχουν άριστη Η/Υ, property management system, CRM. Βιογραφικά στο http://www.melior-resorts.com.
* Σύμβουλο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας αναζητά η εταιρεία Κόσμος Συμβουλευτική ΑΕ με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Εκτός από το πτυχίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στο www.cosmoshellas.com.
*  Δέκα άτομα ως υπαλλήλους αρχειοθέτησης αναζητά η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού Adecco για λογαριασμό κορυφαίας ελληνικής εταιρείας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη προϋπηρεσία και εξοικείωση με τον χειρισμό Η/Υ και προγραμμάτων MS Office. Για την υποβολή βιογραφικών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Adecco www.adecco.gr.