Πρόστιμα συνολικού ύψους 110.000 ευρώ στην εταιρεία Dimera Media Investments Ltd, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρόωρη πραγματοποίηση και εκπρόθεσμη γνωστοποίηση των αποκτήσεων της εταιρείας Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ – Epsilon TV και των σημάτων εφημερίδων της Πήγασος.  Ειδικότερα, και όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή στην Dimera επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ για την πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης της Ραδιοτηλεοπτικής, καθώς και 30.000 ευρώ για την απόκτηση των σημάτων της Πήγασος, «Εθνος», «Εθνος της Κυριακής» και «Ημερησία». Για την περίπτωση της Πήγασος η Αρχή επέβαλε και άλλες 50.000 ευρώ, καθώς γνωστοποίησε εκπρόθεσμα τη συγκέντρωση.