Πρόσκληση προς όλα τα μέλη του και τους λογιστές-φοροτεχνικούς να συμβάλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών φαρμακείων του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών απευθύνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ). Στο πλαίσιο συνεργασίας του με την Αρχιεπισκοπή για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη θα συγκεντρωθούν παραφαρμακευτικά προϊόντα (γάζες, βαμβάκι, φάρμακα, οινόπνευμα κ.ά.) στην κεντρική υπηρεσία του ΟΕΕ και σε  όλα τα περιφερειακά τμήματα του επιμελητηρίου. Αναλυτικά τα προϊόντα που συγκεντρώνονται προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομα και ομάδες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου (oe-e.gr).