Η αποκατάσταση των φθορών που προκάλεσαν στο οδικό δίκτυο Καματερού οι τελευταίες πλημμύρες, σε ένα έργο προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου.
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ανακατασκευή οδών 9.400 τ.μ., αντικατάσταση οδοστρώματος 166.640 τ.μ., διάνοιξη οδών 1.300 τ.μ. και κατασκευή πεζοδρόμων 250 τ.μ. Επίσης θα προβλεφθούν παρεμβάσεις για την αποτροπή ή άμβλυνση πλημμυρικών φαινομένων.
Σκοπός του είναι η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης τμήματος του υπάρχοντος οδικού δικτύου, ανακατασκευής οδοστρωμάτων, διάνοιξης νέων οδών και ολοκλήρωσης της κατασκευής πεζοδρόμων σε διάφορες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας.
Αναφορικά με τα οδοστρώματα η συντήρησή τους περιλαμβάνει την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοτάπητα με τις απαραίτητες προεργασίες για την υποδοχή του νέου, βελτιωτικές παρεμβάσεις στα τμήματα που έχουν υποστεί φθορές και κατασκευή ρείθρων όπου δεν υπάρχουν.
Η διάνοιξη νέων οδών περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές, κατασκευή πεζοδρομίων, ρύθμιση ρύσεων και όλες τις απαραίτητες προεργασίες για την υποδοχή του νέου ασφαλτομίγματος.