Με την από 14.06.18 εξώδικη δήλωση της η εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» καλεί τα «nea.gr» στη δημοσίευση του πιο κάτω κειμένου:
«Είναι αβάσιμος και οφείλεται σε πλάνη μας και εσφαλμένη πληροφόρηση ο ισχυρισμός που περιέχεται σε δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στις 11/06/2018 με τον τίτλο «Νέες αποκαλύψεις στην Aegean Marine Petroleum», ότι δήθεν είναι αδικαιολογήτως επωφελείς για την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ οι συμβάσεις της με την Aegean Marine Petroleum, καθόσον αυτές εμπίπτουν στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».
Τα «nea.gr» επισημαίνουν, ότι το σχετικό απόσπασμα του δημοσιεύματος της 11.06.18 τιτλοφορείται με σαφήνεια «Έρευνες σε συναλλαγές» που διενεργούνται, χωρίς καμία ψευδή ή δυσφημιστική αναφορά σε δραστηριότητες της εταιρείας Aegean Marine Petroleum, όπως αυτή ισχυρίζεται στην εξώδικη δήλωσή της.