Με το μάθημα της Βιολογίας ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και γενικής παιδείας πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ.

Την  Τετάρτη, συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με πέντε μαθήματα (Μηχανές Πλοίου ΙΙ, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, Τεχνολογία Υλικών και Δενδροκομία).

Αναφορικά με τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους και σε τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης που απαιτούν ειδικά μαθήματα, θα εξεταστούν σε αυτά από 22 έως 30 Ιουνίου.

Δείτε τα θέματα της Βιολογίας προσανατολισμού

Δείτε τις απαντήσεις της Βιολογίας προσανατολισμού

Δείτε τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας 

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας 

Tanea.gr σε συνεργασία με τον Αντώνη Φλωρόπουλο, Εκπαιδευτικό Αναλυτή και Διευθυντή των φροντιστηρίων «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ», δημοσιεύει  τις απαντήσεις των θεμάτων σε όλα τα μαθήματα των πανελλαδικών.