Η Nova εισέρχεται στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργώντας τις δικές της υπηρεσίες Nova Energy που απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρέχονται σε συνεργασία με την εταιρεία Volton Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ. Οι νέες υπηρεσίες Νova Energy προσφέρουν τουλάχιστον 25% έκπτωση για όλες τις χρεώσεις κατανάλωσης ημέρας και όλα τα πάγια καθώς και 15% έκπτωση στις χρεώσεις κατανάλωσης νύχτας, με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού. Μηδενικό πάγιο όταν η κατανάλωση ημέρας ξεπερνά τις 2.000kWh ανά τετράμηνο και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης εάν η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.