Στην απόρριψη της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Εταιρεία Συμμετοχών Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ για την απαγόρευση κάθε νομικής μεταβολής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας Υγεία προχώρησε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η  διοίκηση του Ομίλου Αποστολόπουλου είχε στράφει κατά της Τράπεζας Πειραιώς, της διοίκησης της MIG και της διοίκησης του Υγεία, υποστηρίζοντας ότι κακώς αποκλείστηκαν οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι από τη διαδικασία πώλησης του Υγεία και γίνεται διαπραγμάτευση με CVC.