Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν Εurobank και Eurolife ERB με σκοπό να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις με προσιτό κόστος για το σύνολο της μέσης ελληνικής οικογένειας. «Δεν πρόκειται για μια στρατηγική πωλήσεων, αλλά για την κοινή μας προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες της μέσης οικογένειας» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ενώ ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, διευθύνων σύμβουλος της Eurolife ERΒ, τόνισε ότι συμπληρωματικά στον δημόσιο πυλώνα υγείας, οι δύο εταιρείες επεκτείνουν τη σειρά ασφαλιστικών προγραμμάτων «Εξασφαλίζω» με το νοσοκομειακό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω πρόληψη και περίθαλψη» και σε συνεργασία με την Ευρωκλινική προσφέρουν ολοκληρωμένη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη για μια τετραμελή οικογένεια με ίδιο κόστος που τα παραδοσιακά προγράμματα παρείχαν σε έναν ενήλικο.