Εναν εξωτερικό αιμολήπτη με έδρα την Αθήνα ζητά ο Ομιλος Εταιρειών Υγείας Βιοϊατρική και έναν τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων η μαιευτική – γυναικολογική κλινική ΡΕΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, ενώ είναι απαραίτητη η εμπειρία στη λήψη αιμοληψιών ή πιστοποίηση εκπαίδευσης από τμήμα αιμοδοσίας.
Επίσης η Βιοϊατρική ζητά οι υποψήφιοι να έχουν άδεια οδήγησης δικύκλου και να είναι κάτοχοι δικύκλου.
Αντίστοιχα η μαιευτική – γυναικολογική κλινική θα συνεκτιμήσει τυχόν σχετική εμπειρία δύο ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο hr@bioiatriki.gr, για τη θέση στη Βιοϊατρική ενώ οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση στην ΡΕΑ μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά στο jobs@reamaternity.gr