Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων ζητά η εξαγωγική βιομηχανία υλικών εύκαμπτης συσκευασίας με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής Packoflex.
Συγκεκριμένα ζητά έναν υπάλληλο λογιστηρίου με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, σε εισαγωγικές ή εξαγωγικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις με κύρια καθήκοντα την τιμολόγηση, διεκπεραίωση εισαγωγών εξαγωγών, εξυπηρέτηση πολιτών, καταχωρήσεις, λογιστικό πρόγραμμα SOFTONE. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση Αγγλικών ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 50 ετών.
Επίσης έναν τεχνικό – συντηρητή, έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων/μηχανημάτων με εμπειρία στη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων ή βιομηχανικών μηχανημάτων.
Τέλος ζητά έναν αποθηκάριο οδηγό με γνώσεις οργάνωσης αποθήκης, χειρισμού κλαρκ και δίπλωμα Γ" κατηγορίας για 2-3 δρομολόγια την εβδομάδα.
Για όλες τις θέσεις προσφέρονται μισθός, ασφάλεια συν πριμ παραγωγικότητας, αλλά και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Η εταιρεία σημειώνει ότι όλες οι θέσεις είναι για μη καπνίζοντες.
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο packoflexsa@yahoo.com.