Τη στήριξή της στο πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα του ηλεκτρισμού δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΕΤΕπ και η ΔΕΗ υπέγραψαν χθες τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέρος της συνολικής χρηματοδότησης των 85 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει το 50% του νέου προγράμματος για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.