Τα θέματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού ήταν μέτριας δυσκολίας, ενώ τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν πραγματικά οι υποψήφιοι ήταν λίγα. Αναλυτικότερα, το 1ο και το 2ο θέμα που επέλεξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων θεωρούμε ότι ήταν μέσα στις δυνατότητες των προετοιμασμένων υποψηφίων. Τονίζουμε όμως ότι ειδικά το δεύτερο θέμα ζητείται για τρίτη συνεχή χρονιά, με μικρές διαφοροποιήσεις. Το τρίτο θέμα είναι στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου. Πιο απαιτητικό είναι το τέταρτο θέμα και απευθύνεται σε μαθητές που προετοιμάστηκαν σωστά. Γενικά οι επιδόσεις των υποψηφίων αναμένεται να κυμανθούν στα περυσινά επίπεδα, ενώ τελικά ίσως να είναι και οριακά καλύτερες. Επειδή τα Μαθηματικά Προσανατολισμού είναι πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας για το δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, η συμβολή τους στη διαμόρφωση των βάσεων σίγουρα δεν θα προκαλέσει πτώση, αντιθέτως είναι δυνατόν να προκαλέσει και μικρή άνοδο. Εκτιμήσεις όμως γι" αυτό θα έχουμε όταν ανακοινωθούν τα στατιστικά στοιχεία και η κλιμάκωση της βαθμολογίας.