Με τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για τους υποψηφίους της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Μαθηματικών (ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Η Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, επέλεξε στα Μαθηματικά θέματα απαιτητικά στον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τα αντίστοιχα περσινά, ενώ στα Αρχαία τα θέματα ήταν μέσα στην ύλη επίσης στον ίδιο βαθμό δυσκολίας.

Τα θέματα των Μαθηματικών

Οι απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών

Τα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Οι απαντήσεις στα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Tanea.gr σε συνεργασία με τον Αντώνη Φλωρόπουλο, Εκπαιδευτικό Αναλυτή και Διευθυντή των φροντιστηρίων «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ», δημοσιεύουν τις απαντήσεις των θεμάτων σε όλα τα μαθήματα των πανελλαδικών.