Επιστρέφει η ενιαία τιμή στο βιβλίο με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στη Βουλή. Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα πρέπει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό και απαγορεύεται στα ίδια πρόσωπα και σε τρίτους να πωλούν τα βιβλία αυτά σε τιμή ανώτερη της τιμής που καθορίστηκε ή με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί της συγκεκριμένης τιμής, ενώ εισάγεται μεταβατική περίοδος 12 μηνών με δυνατότητα έκπτωσης όχι μεγαλύτερης του 20%. Σε περίπτωση επανέκδοσης του βιβλίου με σημαντικές αλλαγές και με νέο Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN) εφαρμόζεται εκ νέου η προστασία της ενιαίας τιμής του βιβλίου. Η ενιαία τιμή θα εφαρμοστεί στα βιβλία που εκδίδονται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα και τα βιβλία που εκδίδονται στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και διατίθενται στην Ελλάδα.