Με 17 εκατομμύρια ευρώ – από εθνικούς πόρους – θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ηλεία. Η ανακοίνωση έγινε χθες από τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση και Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο. Οπως έγινε γνωστό, το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων θα έχει μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τόνους ανά έτος και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία που περιλαμβάνει μηχανική ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, αναερόβια χώνευση υπολειπόμενου κλάσματος, παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικού ρεύματος απ" αυτό, κομποστοποίηση χωνεύματος και διάθεση του πολύ μικρού αδρανούς υπολείμματος στον ΧΥΤΥ της Τριανταφυλλιάς.