Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάµµελου.
Σελίδα 12