Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ευρέως γνωστές ως Πράσινα Πιστοποιητικά (Green Certificates), παρέχει η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος Ηρων στους επιχειρησιακούς πελάτες που το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο, η ΗΡΩΝ, σε συνεργασία με τον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προμηθεύει Εγγυήσεις Προέλευσης σε εννέα επιχειρησιακούς πελάτες. Σε αυτούς συγκαταλέγονται oι Παπαστράτος ΑΒΕΣ και Unilever – Knorr ΑΒΕΕ, οι οποίοι εντάχθηκαν στην υπηρεσία, ήδη από τα τέλη του 2016. Αντίστοιχα, η εταιρεία Nestlé Ελλάς ΑΕ εξασφάλισε τα δικά της Πράσινα Πιστοποιητικά το πρώτο εξάμηνο του 2017.