Εκπτώσεις στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία αν γίνει πρόσληψη του εργαζομένου προβλέπει το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εργασίας, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00. Μεταξύ των ρυθμίσεων προβλέπεται και η διαγραφή παλαιών οφειλών για ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους εργασίας, με τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. Το πρόστιμο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής έως 200%. Προβλέπεται ωστόσο δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί αμέσως ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τρίμηνη αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 
Συγκεκριμένα, αν, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:
α) Στο ποσό των 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.
β) Στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.
γ) Στο ποσό των 3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτουs.
Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η διαγραφή οφειλών που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2016, λόγω εύλογης αμφιβολίας, σε ασφαλισμένους οι οποίοι υπάγονται σε δύο ή περισσότερους φορείς.