Δέκα φορείς της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο ( σε διάρκεια και προϋπολογισμό ) πρόγραμμα LIFE που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα.

Στόχος είναι να ανταποκριθεί η χώρα στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών Natura 2000.

Όπως αναφέρθηκε, την Πέμπτη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, το LIFE –IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», θα αποτελέσει από σήμερα και για τα επόμενα οκτώ χρόνια ( έως το 2025) την « αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αυτή».

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ συγχρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.

Στο πρόγραμμα, εκτός από το υπουργείο Περιβάλλοντος συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογικη Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός τού έργου είναι η εκπόνηση, θεσμοθέτηση και η υλοποίηση – υπό τον συντονισμό- τού υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, και η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στα χωρικά όρια της Αποπεντρωμενης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε όλες τις περιοχές Natura 2000. Επίσης θα δημιουργηθούν καινοτόμα γεωχωρικά εργαλεία διαχείρισης των περιοχών τού δικτύου, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού – που εμπλέκεται με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών- ενώ παράλληλα, θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης για το δίκτυο Natura 2000.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι « στόχος είναι η ενίσχυση της πολιτικής για το φυσικό κεφάλαιο, ώστε να επιτύχουμε ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας».

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου σημείωσε πως « η συμμετοχή της Περιφέρειας εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς συστηματικών ενεργειών με παρεμβάσεις και έργα που αποσκοπούν στη διαφύλαξη και ανάδειξη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Αττικής».

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του WWF Ελλάς Δημήτρη Καραβέλλα « η έλλειψη ενημέρωσης για τις απαιτήσεις των δυο Οδηγιών και του δικτύου Natura 2000, κατανόησης των απαιτήσεων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των οδηγιών».

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν : ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Γεώργιος Πατρίκιος, ο διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Γιώργος Σγούρος.

Από το πανεπιστήμιο Πατρών παραβρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ο καθηγητής Γιώργος Μαλλίνης. Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η Silvia Donato, Project Adviser του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – ΕΑSΜΕ, που έχει αναλάβει την παρακολούθηση του έργου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.