Θα συνεχιστεί στον Πειραιά μέχρι το τέλος του έτους, το πρόγραμμα προσωρινής στέγασης προσφύγων σε διαμερίσματα . Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του την Τετάρτη ενέκρινε την Προγραμματική Συμφωνία με την Ύπατη Αρμοστεία, που προβλέπει τη στέγαση 308 προσφύγων σε 52 διαμερίσματα της πόλης. Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης , εξέφρασε την ικανοποίηση του, υπογραμμίζοντας ότι οι δήμοι πρέπει να έχουν την ευθύνη υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα υλοποιούσε μέχρι τώρα η ΜΚΟ Praxis.