Τάξη στον παράκτιο αλλά και τον ευρύτερα θαλάσσιο χώρο σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα – με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη – επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο « Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ» ενσωματώνονται ακόμη Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα καυσίμων βενζίνης και ντίζελ αλλά και της προώθησης της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, με τροπολογία θεσμοθετείται η δυνατότητα των ιδιοκτητών ακίνητων να πετύχουν έκπτωση 20% εάν τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους έως τις 9 Οκτωβρίου – με βάση τα όσα προβλέπονται από τον νέο νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού, της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς και τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μπορούν να οριοθετούνται, μεταξύ άλλων, περιοχές για:

– υδατοκαλλιέργεια.

– αλιεία

– εγκαταστάσεις και υποδομές για έρευνα, εκμετάλλευση και εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς και άλλων ενεργειακών πόρων, ορυκτών και αδρανών υλικών και για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

– θαλάσσιες περιοχές και κυκλοφοριακές ροές

– προστασία της βιοποικιλότητας και της υποθαλάσσιας πολιτισμικής κληρονομιάς

– επιστημονική έρευνα

– διαδρομές υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών

– τουρισμό

Όπως επισημαίνουν, από το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών και η δυναμική των ακτογραμμών, όπως η διάβρωση ή οι προσχώσεις, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη διατήρηση της παραλίας και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αναστέλλοντας την οικονομική ανάπτυξη, και οδηγώντας σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται σε ειδικά οχήματα καθώς και τη δυνατότητα συμβολής των βιοκαυσιμων που χρησιμοποιούνται στις αερομεταφορές στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών, ρυθμίσεις για την υποβολή της έκθεσης από ομάδα προμηθευτών και απαιτήσεις για την προσμέτρηση των μειώσεων των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο.

Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα και ειδικότερα, με αυτούσια βιοαιθανόλη ή με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης, με έναρξη από το 2019 και πρόβλεψη για αύξηση της εν λόγω υποχρέωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής έχει στόχο την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ μέσω της αύξησης συμμετοχής των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής σχετικά με τον υποχρεωτικό στόχο περί μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 10% το 2020 και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.