Απογοητευτική είναι η κατάσταση στον τομέα των επενδύσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης της Eurostat για το 2017, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της λίστας των χωρών-μελών της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων, με τις επενδύσεις να φτάνουν μόλις το 12,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ιδιαίτερα χαμηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που διαμορφώνεται στο 20,1% του ΑΕΠ, αλλά και από άλλες γειτονικές βαλκανικές χώρες όπως η Βουλγαρία (19,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ) αλλά και η Ρουμανία (22,6%).