Νομοσχέδιο που αλλάζει το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης κατέθεσε χθες για επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με τις προωθούμενες αλλαγές η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον στο οποίο η σύσταση μιας ΕΠΕ θα γίνεται ευκολότερα και με λιγότερη γραφειοκρατία. Πλέον το ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας καθορίζεται ελεύθερα από τους μετόχους, ενώ η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων θα μπορεί να είναι ακόμα και 1 ευρώ από 30 ευρώ που είναι σήμερα. Η σύσταση θα μπορεί να γίνεται ακόμα και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού και όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως ισχύει σήμερα, ενώ πλέον η ΕΠΕ θα αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).