Δάνειο ύψους 199 εκατ. ευρώ με τις κινεζικές τράπεζες Bank of China (Luxembourg) SA και Industrial and Commercial Bank of China Limited συνήψε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Οπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής, στον οποίο με 24% συμμετέχει η επίσης κινεζική State Grid, το περιθώριο δανεισμού είναι 2,4%, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό επιτόκιο είναι ανάμεσα στο 3% με 3,4%.  Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους και δεν συνοδεύεται από εξασφαλίσεις, ούτε από κρατική εγγύηση.