Ανοδικά κινήθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μάλιστα το τρέχον ανεκτέλεστο των έργων του ανέρχεται στα 1,6 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τις προοπτικές της υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας καθώς και των υψηλών ταμειακών ροών της επόμενης περιόδου.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,185 δισ. ευρώ έναντι 1,163 δισ. ευρώ το 2016 και ήταν ανεβασμένες κατά 1,9%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκε σε 273,9 εκατ. ευρώ έναντι 246,1 εκατ. και ήταν αυξημένη κατά 11,3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 153,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 93,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 69,8 εκατ. ευρώ από 34,2 εκατ. ευρώ το περσινό έτος. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 104%.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 899,5 εκατ. ευρώ έναντι 954,9 εκατ. ευρώ, ενώ στον κλάδο των παραχωρήσεων, μετά την ενσωμάτωση των δύο εταιρειών Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, τα καθαρά αποτελέσματα ήταν κέρδη της τάξης των 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 600.000 ευρώ το 2016. Συνολικά ο όμιλος στις δύο προαναφερόμενες παραχωρήσεις καθώς και στην Ολυμπία Οδό, όπου αύξησε τη συμμετοχή του, έχει πλέον επενδυμένα κεφάλαια 230 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 986 MW (Μεγαβάτ).Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2017 ανήλθαν σε 276,5 εκατ. ευρώ έναντι 225,6 εκατ. ευρώ το 2016 και ήταν υψηλότερες κατά 22,6%.
Τα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 79,6%, στα 37,1 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ το 2016.