Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου με την οποία, από το Μάρτιο του 2016, επιβάλλονταν περιορισμοί στην κυκλοφορία των προσφύγων που παραμένουν σε έξι νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Κω, Λέρο, Χίο, Ρόδο και Σάμο).

Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ , γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι όσοι πρόσφυγες φιλοξενούνται μέχρι σήμερα στα hot spot των 6 νησιών, θα συνεχίσουν να παραμένουν εκεί. Αντίθετα, όσοι πρόσφυγες υποβάλουν αίτηση ασύλου από σήμερα, που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ελληνικής επικράτειας χωρίς περιορισμούς μέχρι να εκδοθεί η διοικητική απόφαση για την αίτηση χορήγησης ασύλου.

Συγκεκριμένα , Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, κατά πλειοψηφία, έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε ασκήσει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και ακύρωσε την με αριθμό 10464/31.5.2017 απόφαση της διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με την επίδικη απόφαση είχαν επιβληθεί περιορισμοί στις μετακινήσεις όσων προσφύγων είχαν φτάσει στη Λέσβο, την Κω, τη Λέρο, τη Χίο, τη Ρόδο και τη Σάμο.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ανώτατων δικαστικών λειτουργών η απόφαση αυτή περί των περιορισμών δεν ήταν δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Στο σκεπτικό της πλειοψηφίας μάλιστα επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι
θίγονται βασικά δικαιώματα των προσφύγων αλλά και ότι απειλούνται ολέθριες συνέπειες για τα έξι νησιά που δέχονται το κύμα των προσφύγων.

“Η επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία -αναφέρεται στο σκεπτικό- έχει ως συνέπεια τον μη επιμερισμό των προσώπων αυτών σε ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια αλλά αντιθέτως, την άνιση συγκέντρωση τους σε ορισμένες μόνο περιοχές και τη σημαντική επιβάρυνση και υποβάθμιση των περιοχών αυτών. Οι εν λόγω περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν εν μέσω σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης την είσοδο και παραμονή σημαντικού αριθμού προσώπων, με συνέπεια να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών εντάσεων με επιπτώσεις στη δημόσια τάξη και την οικονομική ζωή των περιφερειών που αποτελούν και τουριστικούς προορισμούς”, αναφέρουν οι δικαστές του ΣτΕ.

Ωστόσο, συνεκτιμώντας τα δεδομένα και τις συνέπειες που θα επέφερε η αναδρομική ακύρωση της επίμαχης το Δ. τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η απόφασή του δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι σύμφωνα με την άποψη της μειοψηφίας η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νόμιμη.