Πρωτοβουλίες για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Αθήνα σχεδιάζει να λάβει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον φορέα ιατρικού τουρισμού «Athena Health Tourism». Το πλαίσιο των δράσεων θα βασιστεί στη στρατηγική μελέτη που χρηματοδότησε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου (ΕΑΤΑ) σχετικά με σημαντικούς κλάδους ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Αθήνα: οδοντιατρικές υπηρεσίες, οφθαλμολογικές υπηρεσίες, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, κοσμητική χειρουργική και επεμβατική δερματολογία καθώς και διαγνωστικά κέντρα. Ενδεικτικά, οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι επιχειρηματικές αποστολές σε στοχευμένες αγορές-στόχους, ψηφιακές καμπάνιες σε εξειδικευμένα μέσα και η προώθηση επικουρικών τουριστικών πακέτων και υπηρεσιών ευεξίας σε επισκέπτες που είναι ήδη στον προορισμό μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών.