Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τέταρτη δημοπρασία του properties4sale.gr της τράπεζας Πειραιώς για την πώληση 33 ακινήτων με συνολικό τίμημα 3,8 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα, σε συνεργασία με την Πειραιώς Real Estate, ανακοινώνει ότι περισσότερα από 460 φυσικά και νομικά πρόσωπα εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό (Κίνα, Γερμανία, Καναδά, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο) υπέβαλαν προσφορές, σε ορισμένες περιπτώσεις και για περισσότερα από ένα ακίνητα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν 68 προσφορές στην τιμή που δόθηκε στην «Αμεση Αγορά», ενώ για τα υπόλοιπα 24 ακίνητα υποβλήθηκαν 206 προσφορές.