Την έκδοση νέου κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου (domain names) στο Ιντερνετ με κατάληξη .gr ή .ελ, αποφάσισε η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Μέσω του νέου κανονισμού, η ΕΕΤΤ καθορίζει τους όρους για την εκχώρηση και διαχείριση του νέου μητρώου domain names με κατάληξη .ελ, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική για τις πράξεις, που αφορούν τα ονόματα χώρου με κατάληξη .ελ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου κανονισμού, η εκχώρηση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στη διάρκεια του πρώτου σταδίου, που θα διαρκέσει τρεις μήνες, τα ονόματα χώρου με κατάληξη .ελ, θα εκχωρούνται βάσει συγκεκριμένων περιορισμών. 
Παράλληλα, η ΕΕΤΤ τροποποιεί και το ύψος των τελών των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr. Συγκεκριμένα, το τέλος εκχώρησης ή ανανέωσης ονομάτων χώρου δύο χαρακτήρων που καταβάλλουν οι καταχωρητές στην ΕΕΤΤ μειώνεται από €500 σε €300. Επιπλέον, ετήσιο τέλος ύψους €100 θα επιβάλλεται πλέον σε όλους τους καταχωρητές.
Σύστημα προπληρωμών. Το συγκεκριμένο τέλος θα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα προπληρωμών του μητρώου την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους.
Οπως ανακοίνωσε η ΕΕΤΤ, ο νέος κανονισμός έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η έναρξη λειτουργίας του μητρώου ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ θα καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του προέδρου της ΕΕΤΤ. 
Ο νέος κανονισμός της ΕΕΤΤ ρυθμίζει τη διαδικασία και τους όρους εκχώρησης – χρήσης των domain names, καθώς και τις υποχρεώσεις των καταχωρητών. Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός προβλέπει ότι η καταχώρηση στο μητρώο των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.
Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει δήλωση καταχώρησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για ονόματα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διαρκεί δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης καταχώρησης. Ωστόσο, η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους εκχώρησης.