Κύριε Διευθυντά,
Τι να το κάνει το ταξίδι
χωρίς την Εθνική στο Μουντιάλ;
Με τιμή Νεόκοπος