Την έγκριση της δόσης των 6,7 δισ. ευρώ και την άμεση εκταμίευση των 5,7 δισ. αναμένεται να εγκρίνει στην αυριανή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM. Η εκταμίευση καθυστέρησε αισθητά καθώς οι δανειστές είχαν θέσει ως προϋπόθεση την αύξηση και την πανελλαδική διάχυση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων όπως άλλωστε και τη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Για την εκταμίευση του υπόλοιπου 1 δισ. εντός Απριλίου, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η Ελλάδα θα πρέπει και πάλι να περάσει τις «εξετάσεις» τόσο στο μέτωπο των πλειστηριασμών όσο και της συρρίκνωσης του στοκ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.