Για την απόφασή του να μην προσέλθει ενώπιον της, ενημερώνει την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, πρώην υπουργός Υγείας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θοδωρή Δρίτσα, σε συνέχεια της πρόσκλησης για αυτοπρόσωπη παρουσία του. Ο Δ. Αβραμόπουλος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, μετά την αποχώρηση όλων των βουλευτών της αντιπολίτευσης, έχει χάσει τη νομιμοποίησή της.

«Στην παρούσα φάση δεν θα προσέλθω στην Επιτροπή σας κατά την οριζόμενη στην σχετική πρόσκληση ώρα και μέρα» αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος και αιτιολογεί την απόφαση του σημειώνοντας ότι «μετά την αποχώρηση από τις εργασίες της Επιτροπής του συνόλου των βουλευτών όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, οι παραμένοντες στην Επιτροπή βουλευτές ταυτίζονται απολύτως με εκείνους, οι οποίοι υπέγραψαν την πρόταση κατηγορίας και κατά συνέπεια η Επιτροπή έχει απωλέσει με αυτή τη σύνθεση, τη νομιμοποίηση, η οποία παρασχέθηκε σ" αυτή με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τον διορισμό της, εις την οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων». Ο κ. Αβραμόπουλος υπογραμμίζει επίσης ότι «δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν κατά παραβίαση κάθε δικονομικού και ουσιαστικού κανόνα Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, προηγουμένως οι μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι αναφέρονται στο πρόσωπό του στη δικογραφία, χωρίς προστασία και αφού αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπενθυμίζει ότι για την υπόθεση αυτή έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση, κατά των μαρτύρων και επιπλέον ζητεί τη διερεύνηση των εγκλημάτων της κατάχρησης εξουσίας και της παράβασης καθήκοντος από συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς. Επισημαίνει ότι επιπλέον έχει καταθέσει «δύο αιτήσεις στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την ανάκληση των πράξεων του κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών με τις οποίες παρανόμως οι δύο ψευδομάρτυρες χαρακτηρίσθηκαν προστατευόμενοι μάρτυρες (αρθρ. 9§2 Ν. 2928/2001) και την ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης του κ. αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον όψιμο χαρακτηρισμό των ιδίων μαρτύρων ως μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος (αρθρ. 9§7 N. 2928/2001 σε συνδυασμό με το αρθρ. 45Β Κ. Ποιν. Δικ.)».

«Όπως με διαβεβαίωσε ο κ. αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι αιτήσεις μου μελετώνται και θα αποφανθεί σχετικώς. Αιτούμαι και προς τα μέλη της Επιτροπής σας εφόσον συνεχίσει νομίμως τη λειτουργία της να αποφανθεί ότι οι άνω χαρακτηρισμοί είναι παράνομοι και να καλέσει τους μάρτυρες αυτούς να καταθέσουν με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους γνωστά σε όλους» σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος και κλείνει την επιστολή του σημειώνοντας: «Είναι αυτονόητο, κ. πρόεδρε, ότι εφόσον εξασφαλισθεί η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπή σας με την παρουσία όλων των μελών της και τηρηθούν οι κανόνες της δικονομίας (κληθούν επωνύμως οι μάρτυρες να καταθέσουν), θα προσέλθω και θα καταθέσω το σύνολο των εις χείρας μου συντριπτικών στοιχείων, τα οποία προέρχονται από δικαστικές και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και αποτελούν πλήρη και καταλυτική απάντηση σε όλα τα τεθέντα προς διερεύνηση ζητήματα. Τέλος, θεωρώ ότι η Επιτροπή σας είναι κατά το Σύνταγμα αποκλειστικά αρμόδια για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αρμοδιότητα η οποία, έχει ήδη κριθεί καταρχήν με τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στην Βουλή από την κ. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ιδίως με την Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής να ορίσει την Επιτροπή σας για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης (Καν. 156§1)».