Μετέωρος είναι ο κορμός του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, καθώς η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής χαρακτήρισε αντισυνταγματική την προωθούμενη ρύθμιση στον ΚΟΚ για «αναλογικά» πρόστιμα. «Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας» αναφέρει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας, εγείροντας ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής αρχής. Επίσης, ζητεί να διευκρινιστούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως επίσης και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τα αρµόδια όργανα.