Απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση στόλου μηχανημάτων/οχημάτων επιθυμεί να προσλάβει εταιρεία με ειδίκευση στις μεταφορές και logistics. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ζητεί έναν μηχανολόγο μηχανικό με γνώσεις όπως αυτές παρέχονται στην κατεύθυνση του Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτόματου Ελέγχου του ΕΜΠ, ηλικίας έως 30 ετών. Ο ενδιαφερόμενος για τη θέση πρέπει να έχει απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2, ενώ θα συνεκτιμηθεί η γνώση γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2. Απαραίτητα πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εφόσον υπάρχει, θα εκτιμηθεί αναλόγως με το αντικείμενο του διπλώματος ειδίκευσης.
Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στο e-mail: th.kordalis@gmail.com