Στις 16 Απριλίου, ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες-ασφαλισμένους του τ. Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ Β΄ 4640/29-12-2017).

Αυτό γνωστοποίησε με σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.