Ο γερμανικός ενεργειακός κολοσσός ΕΟΝ εξαγοράζει την Innogy από τον επίσης μεγάλο αντίπαλό της RWE. Το ντιλ προβλέπει την εξαγορά από την ΕΟΝ του συνολικού ποσοστού 76,8% που κατέχει η RWE στην Innogy με αντάλλαγμα την απόκτηση από του 16,7% της ΕΟΝ από την RWE. Η ΕΟΝ θα υποβάλει επίσης προσφορά στους μετόχους μειοφηφίας της Innogy που ισοδυναμεί με 40 ευρώ ανά μετοχή ή 22 δισ. ευρώ για τη συνολική αξία της εταιρείας.