Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Με τη συμφωνία οι δύο Διαχειριστές επιδιώκουν να επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να σχεδιάσουν κοινές δραστηριότητες και συνεργασίες στο περιβάλλον αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσο και στη μεταφορά. Οι δύο πλευρές με τη συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών επιδιώκουν μεταξύ άλλων την ταχεία αποκατάσταση βλαβών αλλά και τον καλύτερο προγραμματισμό ένταξης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.