Το υπουργείο Παιδείας πενταπλασιάζει φέτος τον αριθμό των εισακτέων από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) στα πανεπιστήμια της χώρας. Ετσι, για να εξισορροπήσει τον αριθμό των υποψήφιων φοιτητών στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (που προκύπτει από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά), το υπουργείο Παιδείας συμπεριέλαβε στο σχετικό νομοσχέδιο διάταξη που αναφέρει ότι από 1% που ίσχυε πέρυσι για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ προς τα ΑΕΙ, φέτος θα συμπεριληφθεί ένα 5% σε αυτή την κατηγορία, επί του συνολικού αριθμού των θέσεων εισακτέων που θα δοθούν την επόμενη χρονιά στα πανεπιστήμια.
Το ερώτημα είναι από πού θα κοπούν αυτές οι νέες θέσεις εισακτέων, καθώς ο αριθμός τους μοιάζει μεγαλύτερος από εκείνο που κάλυπταν απλά οι θέσεις εισακτέων στα δύο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.