Να γραφτούν όλα τα σχολικά βιβλία στον κώδικα γραφής Braille για παιδιά με προβλήματα όρασης αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.
Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, για το οποίο και συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας προκειμένου να μελετήσει τα διάφορα στάδια της υλοποίησής του για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τυφλών μαθητών.
Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο από φέτος να αρχίσει να διασκευάζει και να προσαρμόζει στον κώδικα Braille τα διδακτικά βιβλία για τυφλούς μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.