Την κάλυψη 99 θέσεων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δρομολογεί το ΑΣΕΠ. Πρόκειται για θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη 14Κ/2017 αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, πρόκειται να προσληφθούν δύο άτομα ειδικότητας Νοσηλευτικής ΠΕ. Απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριμένες προκηρυσσόμενες θέσεις είναι πτυχίο ή δίπλωμα νοσηλευτικής σε ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο - δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής ΑΕΙ της χώρας μας ή ισότιμος τίτλος σχολών του εξωτερικού, με αντίστοιχη ειδικότητα.
Παράλληλα, προκηρύσσονται 56 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 48 αφορούν θέσεις νοσηλευτικής ΤΕ και οι υπόλοιπες 8 ραδιολογίας - ακτινολογίας ΤΕ. Για τις συγκεκριμένες θέσεις απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής και πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας αντίστοιχα (ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού). Στην προκήρυξη 14Κ/2017 προβλέπονται και 31 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από αυτές, οι 20 είναι ειδικότητας Νοσηλευτικής ΔΕ, έξι θέσεις του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού ΔΕ, δύο θέσεις Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων ΔΕ, δύο θέσεις Γραμματέων ΔΕ και μία θέση Βοηθού Φαρμακείου ΔΕ. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τίτλους σπουδών, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη, ανάλογα με τη θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση.  Τέλος, αναμένεται να προσληφθούν και 10 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλύψουν θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού. Οι τίτλοι σπουδών που είναι υποχρεωτικοί και αποδεκτοί για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος του εξωτερικού ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή ακόμη και απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής.
Πρόσθετα προσόντα. Διευκρινίζεται ότι για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στη λίστα με τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνονται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένων, των υπολογιστικών φύλλων και των υπηρεσιών Διαδικτύου. Παράλληλα, ως πρόσθετο προσόν νοείται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και η εξίσου καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις της ειδικότητας νοσηλευτικής, η άδεια άσκησης επαγγέλματος καθώς και η ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, συγκαταλέγονται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. Αντίστοιχα, για την ειδικότητα ραδιολογίας - ακτινολογίας απαιτείται και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από