Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις που έχει καταθέσει στο υπουργείο Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», ζητεί με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που συνεδρίασε σήμερα για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, στο νομοσχέδιο δεν συμπεριελήφθη η πλειονότητα των προτάσεων που είχε καταθέσει.

Επίσης, όπως τονίζει, «αφαιρέθηκαν άρθρα που υπήρχαν στο προσχέδιο, τα οποία ήταν σημαντικού ενδιαφέροντος για την Α΄βάθμια Αυτοδιοίκηση, όπως αυτά που αφορούσαν σε μετατάξεις προσωπικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και αποσπάσεις προσωπικού από ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θεωρεί, «ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η ψήφιση του νομοσχεδίου, με την υπογράμμιση ότι εμμένει στην άποψη, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν συγκεκριμένες προτάσεις - διορθώσεις της επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου, τις οποίες θα καταθέσει άμεσα στο υπουργείο Εσωτερικών».