Πληροφορίες από βαθμολογικά κέντρα σε συνδυασμό με εκτιμήσεις καθηγητών των φροντιστηρίων Ομόκεντρο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το κείμενο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου που δόθηκε ήταν κατανοητό και βατό. Με το θέμα της έκθεσης για την «ανθρωπιά» δόθηκε στους μαθητές η αφορμή να αναπτύξουν τη σκέψη τους για την κρίση του ανθρωπιστικού ιδανικού. Οι βαθμολογίες της μεσαίας κλίμακας είναι περισσότερες από πέρυσι, τα άριστα περίπου ίδια. Αρκετοί έπεσαν και κάτω από τη βάση, βγαίνοντας εκτός θέματος.
  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Ολα τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα και δεν συγκρίνονται με τα πολύ δύσκολα θέματα που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Αποτέλεσμα είναι η αναμενόμενη αύξηση των βάσεων, στον βαθμό επιρροής του μαθήματος αυτού, που μάλιστα είναι αυξημένης βαρύτητας για το 5ο Πεδίο των Οικονομικών Σχολών. Περισσότεροι μαθητές από πέρυσι πέρασαν τη βάση. Το 12 εφέτος είναι το περυσινό 10.
  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας ήταν σαφή, εξέταζαν όλα τα κεφάλαια της διδασκόμενης ύλης και δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η πλειονότητα φέρεται να συγκεντρώνει μεσαίες προς υψηλές βαθμολογίες.
  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα θέματα στο μάθημα Ιστορίας Γενικής Παιδείας καλύπτουν αρκετά κεφάλαια της εξεταστέας ύλης και ήταν σαφή. Τα παραθέματα της ομάδας Β χαρακτηρίζονται αρκετά απλά και χωρίς «παγίδες». Ανάλογη με πέρυσι η εικόνα των βαθμών.
  
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα και σε καμία περίπτωση δεν αναμένουμε στην Κατεύθυνση να είναι αναλόγου επιπέδου, όπως άλλωστε συνηθίζεται τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί μαθητές στις μεσαίες και αρκετοί στις υψηλές βαθμολογίες.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σε σύγκριση με τα θέματα της περασμένης χρονιάς ο βαθμός δυσκολίας ήταν σημαντικά μικρότερος και η δυσκολία σαφώς κλιμακούμενη. Καλύτερες βαθμολογίες από πέρυσι.
  ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τα θέματα ήταν απλά και κατανοητά. Οι βαθμολογίες είναι έως τώρα καλύτερες από τις περυσινές, ακόμα και στους αριστούχους.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τα θέματα απαιτούσαν καλή προετοιμασία και σωστή οργάνωση του χρόνου. Επιπλέον ήταν απαραίτητη η γνώση όλης της ύλης, η παρατηρητικότητα και βεβαίως η ψυχραιμία. Ανάλογοι βαθμοί με πέρυσι.
  
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αναμενόμενα στην πλειονότητά τους θέματα. Οι ερωτήσεις, διατυπωμένες με σαφήνεια, κάλυπταν και τα τρία κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. Καλύτερες βαθμολογίες από πέρυσι.
  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δόθηκε προς εξέταση απόσπασμα από «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γ. Βιζυηνού. Τα θέματα δεν είχαν δυσκολίες, ωστόσο σε ορισμένα ερωτήματα, όπως το Β1 και το Δ1, το παράλληλο κείμενο χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση της απάντησης. Καλύτεροι βαθμοί από πέρυσι.
  
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τα θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζοναι απλά και κατανοητά. Κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης. Στο συντακτικό η αναγνώριση των λέξεων και της δευτερεύουσας πρότασης δεν παρουσίαζε δυσκολίες. Οι μετατροπές ήταν αναμενόμενες. Το ερώτημα Γ2 γ. μπορεί να προβληματίσει ίσως τους μαθητές σχετικά με τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής της ευθείας ερώτησης. Ανάλογη βαθμολογία με πέρυσι.
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τα θέματα της Χημείας χαρακτηρίζονται βατά και κατανοητά. Ηταν διαβαθμισμένης δυσκολίας με το Γ3 και το Δ θέμα να απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Πάντως εδώ η Ενωση Ελλήνων Χημικών διαφωνεί: εκτιμά ότι τα φετινά θέματα ήταν πολύ απαιτητικά ως προς την ποσότητα, για καλά προετοιμασμένους μαθητές, αλλά χωρίς την απαραίτητη σαφήνεια και στόχευση ώστε να διακρίνουν μεταξύ των μαθητών αυτούς που έχουν κατανοήσει τη Χημεία καλύτερα. Δύσκολο το άριστα.
  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα θέματα κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Ηταν διαβαθμισμένης δυσκολίας με τα ερωτήματα Γ4 και Δ4 να είναι για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ανάλογοι βαθμοί με πέρυσι.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τα θέματα της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Τα ζητούμενα και στις δύο ομάδες ήταν σαφή στη διατύπωσή τους. Οι απαντήσεις όμως ήταν αρκετά εκτενείς σε σύγκριση με τα θέματα των προηγούμενων ετών. Οι υποψήφιοι έπρεπε να επιστρατεύσουν την κριτική, την αφαιρετική και τη συνθετική τους ικανότητα προκειμένου να απαντήσουν με πληρότητα στα ερωτήματα. Δεν υπάρχει ακόμα εικόνα της βαθμολογίας.
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τα θέματα Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται σαφή και αναμενόμενα, κλιμακούμενης δυσκολίας. Απαιτούσαν αρκετές μαθηματικές πράξεις. Το 4ο θέμα απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οπως και στην Ιστορία, δεν έχουμε ακόμα εικόνα βαθμολογίας, αρχικές εκτιμήσεις πάντως αναφέρονται σε καλύτερες επιδόσεις από πέρυσι.