Ολες τις αλλαγές που επέρχονται στον τρόπο χορήγησης αδειών στο Δημόσιο αλλά και στον αριθμό των ημερών που δικαιούνται οι υπάλληλοι παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», βάσει του σχετικού νόμου που προώθησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με τις νέες ρυθμίσεις, που προσφάτως ψηφίστηκαν από τη Βουλή, επιχειρείται να μπει φρένο στους αδικαιολογήτως απόντες, σε «φιλάσθενους» ή σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έδειχναν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανησυχίες και βάσει του μέχρι πρότινος ισχύοντος καθεστώτος έπαιρναν πολυήμερες άδειες από τις υπηρεσίες τους - συχνά μάλιστα και με απλές υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς να γίνεται έλεγχος.
Το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί τις διαδικασίες για τη χορήγηση αναρρωτικών και εκπαιδευτικών αδειών, καταργεί αναχρονιστικές διατάξεις - όπως π.χ. αδειών για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών - ενώ παράλληλα χορηγεί επιπλέον δικαιώματα μέσω μεγαλύτερου αριθμού αδειών σε περιπτώσεις για παράδειγμα γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους.
Υπάρχουν όμως και άλλες ειδικές άδειες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και παραμένουν ανεπηρέαστες.

Τέλος σε αναχρονιστικές άδειες, στην απουσία υπαλλήλων με άδεια από τη σημαία, χωρίς κανέναν έλεγχο, αλλά και ταυτόχρονα πρόβλεψη νέων αδειών που απορρέουν από τα σύγχρονα εργασιακά δεδομένα φέρνει νόμος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται τέλος, για παράδειγμα, στη μηχανογραφική άδεια των έξι ημερών τον χρόνο που ίσχυε από το 1989 και δινόταν σε δημοσίους υπαλλήλους που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη αυτή κρίθηκε πλέον άνευ αντικειμένου και καταργήθηκε, ενώ ενδεικτικό είναι ότι με τον τρόπο αυτόν – σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης – θα εξοικονομηθούν ετησίως 1,8 εκατ. εργατοώρες.
Με τον ίδιο νόμο περιορίζονται οι διάφορες εκπαιδευτικές και αναρρωτικές άδειες, αλλά εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις γονικές άδειες με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους γονείς δημοσίους υπαλλήλους.
Αναρρωτικές
Αυστηροποιείται το καθεστώς χορήγησης βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών, που μειώνονται από δέκα σε οκτώ ημέρες ετησίως. Με το ισχύον καθεστώς κάθε δημόσιος υπάλληλος δικαιούνταν τέσσερις ημέρες τον χρόνο αναρρωτική άδεια με απλή υπεύθυνη δήλωσή του και άλλες έξι ημέρες κατ’ έτος με γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό.
Τώρα μπορεί να κάνει χρήση μόνο δύο ημερών τον χρόνο με απλή υπεύθυνη δήλωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνεχόμενες, ενώ για τις υπόλοιπες έξι ημέρες που στο εξής θα δικαιούται απαιτείται γνωμάτευση θεράποντος γιατρού.
Ελεγκτής ιατρός κατ’ οίκον. Παράλληλα, με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται ο κατ’ οίκον έλεγχος των υπαλλήλων που κάνουν χρήση αναρρωτικής αδείας με επίσκεψη ελεγκτή γιατρού. Οπως ορίζεται, μάλιστα, η αποστολή γιατρού για έλεγχο υπαλλήλου που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος χρειάζεται αναρρωτική άδεια πάνω από οκτώ ημέρες – αντί των δέκα που προβλεπόταν μέχρι τώρα – μπορεί να του χορηγηθεί μόνο ύστερα από γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. 
Παραμένει πάντως σε ισχύ η δυνατότητα χορήγησης της αδείας αυτής βάσει γνωμάτευσης διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον ο υπάλληλος νοσηλεύθηκε σε αυτό επτά ημέρες τουλάχιστον ή υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Εκπαιδευτικές
Σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, οι άδειες με αποδοχές για εξετάσεις χορηγούνται σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και άλλα ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. 
Ωστόσο, με τον νέο νόμο περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός ημερών που μπορούν να λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ως άδεια εξετάσεων.
Ετσι, οι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν συνεχόμενη ή τμηματική άδεια για κάποια εξεταστική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, αντί των 20 που ίσχυε.
 Αντιστοίχως, για κάθε ημέρα εξετάσεων θα δικαιούνται πλέον μία ημέρα άδεια και όχι δύο που προέβλεπε το παλαιό καθεστώς. 
Εξακολουθεί πάντως να παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη πως οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για τον χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.
Αδειες στο... ψυγείο. Πάγωμα των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, που αφορούν τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης προβλέπεται επίσης με τον νέο νόμο. Αυτό συνεπάγεται πως το δικαίωμα λήψης αδείας από δύο έως ακόμη και τέσσερα έτη αναστέλλεται έως το τέλος του 2014. Εξαιρούνται όσοι υπάλληλοι είχαν λάβει άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.
Γονικές
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για όσους δημοσίους υπαλλήλους αποκτούν περισσότερα από ένα παιδιά (π.χ. δίδυμα, τρίδυμα). Σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις ορίζεται δυνατότητα ο υπάλληλος να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την ημέρα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα δύο έτη και στη συνέχεια μίας ώρας ημερησίως μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών ή να επιλέξει αντί του μειωμένου ωραρίου να λάβει συνεχόμενη άδεια με αποδοχές εννέα μηνών για ανατροφή παιδιού.

Γονείς με δίδυμα  Ή τρίδυμα. Στο εξής στην περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. από κάποιον δημόσιο υπάλληλο θα χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Δηλαδή, στην περίπτωση γέννησης διδύμων, ο υπάλληλος θα δικαιούται συνολικά 15 μήνες άδεια για ανατροφή παιδιού και στην περίπτωση τριδύμων 21 μήνες άδεια.
Παράλληλα, με τον νέο νόμο γίνεται προσαρμογή σε κοινοτικές επιταγές ώστε να μπορεί και ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος να κάνει χρήση των διευκολύνσεων μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής ακόμη και στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται. «Αποτελεί και ένα μέσο αποκατάστασης της ισότητας και της ισονομίας, καθώς πρόκειται για ένα αυτονόητο δικαίωμα του γονέα πατέρα», επισημαίνεται.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από