Περίπου ίδιο ακριβό με χώρες όπως η Γερμανία, η Βρετανία και η Αυστρία, είναι στην Ελλάδα το βασικό καλάθι προϊόντων παρά τις τεράστιες διαφορές των εισοδημάτων μεταξύ της πατρίδας μας και των άλλων χωρών.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα οποία επιβεβαιώνουν το παράδοξο φαινόμενο να υποχωρεί μεν στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, αλλά να παραμένουν υψηλές οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε στο -0,6%,  δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1968.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρά τις μεγάλες μειώσεις σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, οι τιμές των τροφίμων δεν ακολουθούν τη γενική πτωτική τάση ή στην καλύτερη περίπτωση η μείωση είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που δημοσιεύει η «Καθημερινή της Κυριακής», η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται ελάχιστα φθηνότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πολύ υψηλότερο.

Το βασικό «καλάθι» αγαθών στην Ελλάδα κοστίζει 100 ευρώ, στη Γερμανία, όπου το μέσο εισόδημα είναι υπερδιπλάσιο, το αντίστοιχο κόστος είναι μόλις 110 ευρώ, στη Βρετανία 111 ευρώ, στην Αυστρία 114 και στο Λουξεμβούργο 132 ευρώ.

Το ίδιο «καλάθι» προϊόντων κοστίζει 76 ευρώ στην Τουρκία, 92 ευρώ στην Σλοβενία και 93 στην Πορτογαλία.

Η «επιμονή» των τιμών σε υψηλά επίπεδα αποδίδεται στις καθυστερήσεις στην απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων» και γενικότερα στα προβλήματα που παρατηρούνται στον ανταγωνισμό.